Välkomna till Akupunktur och Nadakliniken. Vi som arbetar här är Paula Lundell och Francie Norberg, vi har behandlat patienter med akupunktur i över 30 år.

Här använder vi gamla medicinska metoder för att behandla dagens hälsoproblem. Under många år har vi behandlat patienter som har kommit till insikten att den moderna medicinen ensam ofta kan vara otillräcklig för att hjälpa vissa krämpor.

Vi tar hänsyn till varje patients individuella sjukdomshistoria och strävar efter att behandla de bakomliggande orsakerna istället för att enbart behandla symtom.