Vi använder oss av både kropps- och öronakunpunktur till diagnoser som.

 

- Smärta i muskler och leder

- Huvudvärk,migrän,SHV 

- Tinnitus

- Ryggproblematik t.ex diskbråck, ischias m.m

- Sömnsvårigheter

- Stress

- Oro - ångest

- Spänningstillstånd

- Depression, nedstämdhet

- Nervsmärtor, trigeminusneuralgi

- Allergier

- Rökstopp

- Menstruations och klimakteriebesvär

- Övervikt, rök, alkoholavvänjning

- NADA (se separat flik)