Akupunkturen har funnits i flera tusen år och är en av de mest kända behandlingsmetoderna inom TKM och innebär att man reglerar störningar i kroppen genom att placera tunna, sterila nålar på aku-punkter längs meridianerna i kroppen. Varje punkt har sin speciella funktion och olika kombinationer av punkter väljs för olika slags obalanser.

Acus betyder nål och punctur betyder instick/punktera. Akupunkturbehandling kan upplevas på olika sätt, själva nålsticket känns knappt men reaktionen på nålstimuleringen kan kännas olika. Vid akuta problem kan det räcka med en eller ett par behandlingar, vid kroniska besvär krävs det ofta en serie av behandlingar.

Akupunkturbehandling blev tillåten i Sverige av Socialstyrelsen 1984.